Overzicht disciplines

Uw “all round” installatiebedrijf

J. Beenen Installatiebedrijf is een erkend installatiebedrijf dat voornamelijk werkzaam is in onderstaande disciplines:

Gasinstallaties
J. Beenen Installatiebedrijf is een erkend Gastechnisch Installatiebedrijf. Naast het uitvoeren van alle denkbare werkzaamheden met betrekking tot gasleidingen, gasinstallaties en rookgassystemen, is het bedrijf volledig bevoegd deze installaties en systemen zelfstandig te keuren. Dit is een taak die uiteraard zeer serieus wordt genomen; veiligheid en kwaliteit hebben de hoogste prioriteit!

Sanitaire installaties
J. Beenen Installatiebedrijf levert sanitair in samenwerking met sanitairtoonzalen in de regio en installeert een enkele kraan tot en met complete badkamers in woningen, of bijvoorbeeld volledige sanitaire ruimtes in bedrijfsgebouwen. Hieronder vallen ook allerlei rioleringswerkzaamheden en vet- en olie-afscheidingssystemen.

Waterleidinginstallaties
J. Beenen Installatiebedrijf is een erkend Watertechnisch Installatiebedrijf. Naast het uitvoeren van alle denkbare werkzaamheden met betrekking tot waterleidingen en waterinstallaties, is het bedrijf volledig bevoegd zelfstandig waterinstallaties te keuren. Dit is een taak die uiteraard zeer serieus wordt genomen; kwaliteit en gezondheid staan voorop! Hierin speelt ook de legionellarisico-analyse en -preventie een grote rol.

CV installaties – Zonnepanelen – Warmtepompen
J. Beenen Installatiebedrijf verzorgt alles op het gebied van warm water. In een behaaglijk huis is het goed wonen, in een aangenaam werkklimaat is het plezierig werken. Alles is mogelijk: van de levering en installatie van een c.v.-ketel, boiler, thermostaatkraan, radiatoren, zonnepanelen, aardwarmte pompen tot en met het aanbrengen en vervangen van ketelhuizen en het uitvoeren van een collectieve c.v.-ketelvervanging. Naast lucht- en vloerverwarming heeft Beenen ook specialisme in huis voor stadsverwarming waarmee een groot deel van de grote steden, zoals Utrecht, wordt verwarmd.

Ventilatiesystemen
J. Beenen Installatiebedrijf installeert ventilatiesystemen in de vorm van natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en ventilatie met warmteterugwinning. Tevens voert Beenen diverse complementaire werkzaamheden uit waarmee de klimaatbeheersing in een woning of bedrijfsgebouw geoptimaliseerd wordt.

Brandblusinstallaties
J. Beenen Installatiebedrijf levert en installeert divers brandblusvoorzieningen, zoals in bedrijfsgebouwen complete brandblusinstallaties. Dit concept omvat speciale bluswaterleidingen, brandslanghaspels en eventueel een sprinklerinstallatie.

Hemelwaterafvoersystemen
J. Beenen Installatiebedrijf installeert hemelwaterafvoersystemen in en aan wooncomplexen, bedrijfsgebouwen en bedrijfsver-zamelcomplexen. De hemelwaterafvoersystemen worden in allerlei uitvoeringen gemaakt zoals staal, PVC en PE. Voor bedrijfshallen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het Pluvia-systeem en het Pluvia-overlaatsysteem, welke zorgvuldig tot in detail ontworpen worden in verband met de veiligheid.

Diverse leidingsystemen
J. Beenen Installatiebedrijf installeert rvs-leidingsystemen voor de voedselindustrie, zoals bakolieleidingen in bakkerijen. Ook stoomleidingen en specifieke leidingsystemen, zoals voor perslucht en medische gassen in laboratoria, behoren tot de mogelijkheden.

Service & Onderhoud
J. Beenen Installatiebedrijf verzorgt tevens de dagelijkse service en periodiek onderhoud voor alle bovenstaande disciplines voor bedrijven, woningbouwcorporaties, vastgoedbeheerders, gemeenten, industrie en particulieren.