Copyright & Disclaimer J. Beenen Installatiebedrijf

 

Copyright

De inhoud van de site (alle teksten, beelden, geluiden en programmacode’s) is beschermd door het auteursrecht.

Er mag niets van deze website verveelvoudigd worden, opgeslagen worden in een (geautomatiseerd) gegevenbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J. Beenen Installatiebedrijf.

Gebruik van de inhoud en/of foto’s is derhalve strafbaar, tenzij toegestaan met schriftelijke toestemming van J. Beenen Installatiebedrijf; bereikbaar via info@jbeenen.nl.

 

Disclaimer

“J. Beenen Installatiebedrijf” zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige dienstenspecificaties begrepen, bijvoorbeeld als gevolg van typefouten.

“J. Beenen Installatiebedrijf” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de site), of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Bepaalde verwijzingen buiten het eigen domein (externe hyperlinks) in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij “J. Beenen Installatiebedrijf” geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten en/of diensten die niet bij “J. Beenen Installatiebedrijf” verkrijgbaar zijn.

Alle gegevens die u ons, ter verbetering van deze site, toestuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Suggesties, ideeën en materialen voor verbetering van deze site die u aan “J. Beenen Installatiebedrijf” toestuurt (al dan niet per e-mail of het elektronische vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door “J. Beenen Installatiebedrijf” vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is “J. Beenen Installatiebedrijf” daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe) diensten en producten. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam-, email- en adresgegevens). Hierbij hanteert “J. Beenen Installatiebedrijf” de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd.

“J. Beenen Installatiebedrijf” behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.