Hemelwater & Riolering

Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet moet via (kunststof)buizen afgevoerd worden naar een centrale rioolbuis, van waar het op het riool terecht komt. Zo ook het regenwater dat op de daken valt. Het riool bestaat uit een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de ‘waterzuiverings-installaties’ transporteren.

Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren; ook overtollig regenwater wordt zo afgevoerd. De neerslag wordt ook tot het afvalwater gerekend, en kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (‘gemengd rioolstelsel’ genoemd) of grotendeels apart (‘gescheiden rioolstelsel’).

Voor een complete drinkwater-, riolering- en hemelwater-installatie in uw woning of bedrijf (incl. aansluiting op de centrale rioolbuis) kunt u ook bij ons terecht.

Aan de hand van een bestek of tekening ontwerpen en monteren wij vakkundig de installaties die voldoen aan uw wensen en de wettelijke normen en bepalingen.

Rioolinspectie
Wij beschikken over moderne apparatuur waarmee wij uw riolering, met een digitale camera, kunnen inspecteren op (mogelijke) problemen om vervolgens een oplossing voor te kunnen stellen.

Draagbaar inspectiesysteem
Voor het snel inspecteren van leidingen hebben wij een draagbaar systeem, dat bestaat uit een inspectiecamera op een duw-/signaalkabel met een geïntegreerde LCD monitor en control unit. Uitermate geschikt voor het inspecteren van leidingen met een diameter tussen de Ø 20 mm en Ø 150 mm.De werking is zeer eenvoudig; m.b.v. een kleine camera die gemonteerd is op een flexibele slang kan in de afvoer gekeken worden. Het resultaat is direct zichtbaar op de monitor.Ook kunt u de camera inspectie van ons op DVD of CD-Rom ontvangen.
Rioolreiniging/ -ontstopping
Elke klus – groot of klein – vraagt om specifieke apparatuur. Het reinigen/ ontstoppen van uw riolering/afvoer doen wij met behulp van onze hoge druk inrichting.Verder beschikken wij over een frees machine die toegepast kan worden bij het reinigen van kleinere riolen. Voldoende materieel dus om elk riool te kunnen ontstoppen c.q. te kunnen reinigen.